top of page
Vyhledat

Zázračný svět mycelia: Tajemství podhoubí, které mění náš svět

Mycelium představuje pojem, který si mnozí z nás spojují pouze s "kořínky" hub. Tato tajemná biologická struktura, známá také jako podhoubí, hraje klíčovou roli v přírodě a v našem každodenním životě. Členité shluky propletených vláken, převážně bílé či světle šedé barvy, nepřestávají fascinovat dnešní svět, a to ani po stovkách milionů let existence na naší planetě. V následujícím článku se společně ohlédneme za milníky fenoménu zvaného mycelium.


Fotografie našeho mycelia, konkrétně houby Reishi, prorůstajícího na živinách v petriho misce

Mycelium je mnohem starší než lidstvo samo. První houby se objevily na naší planetě před více než 1 miliardou let, což z nich činí jednu z nejstarších forem života na Zemi vůbec.


Níže si povíme všeobecné zajímavosti v jednotlivých krátkých kapitolách:


Co je to mycelium?


Mycelium je složené ze síťoviny tenkých vláken, která tvoří podzemní část hub. Je to jakýsi "mozek" houby, který umožňuje houbám komunikovat a interagovat s okolním prostředím. Mycelium je neuvěřitelně odolné a dokáže se šířit velmi rychle, což ho činí klíčovým hráčem v různých environmentálních procesech.


Z čeho se mycelium skládá a jak je velké?


Mycelium je složeno z tenkých vláken nazývaných "hif", které jsou jednotlivými buňkami mycelia spojené dohromady. Tato síť vláken tvoří strukturu podobnou kořenům rostlin. Hify mají několik důležitých složek:

  1. Chitin: Chitin je pevná polysacharidní látka, která tvoří stěny buněk hif. Je to stejný materiál, který tvoří vnější schránku hmyzu a dalších členovců. Chitin dodává myceliu pevnost a odolnost.

  2. Buněčná membrána: Každá buňka hify má buněčnou membránu, která odděluje její obsah od okolního prostředí a reguluje tok živin a vody dovnitř a ven.

  3. Cytoplazma: Cytoplazma je tekutý vnitřek buněk mycelia, který obsahuje organely a jiné důležité struktury potřebné pro metabolismus a růst.

  4. Jádro: Každá buňka hify obsahuje jádro, které obsahuje genetický materiál houby a je zodpovědné za řízení buněčných funkcí a reprodukci.

Mycelium je schopno růst a šířit se tím, že nové buňky hif vznikají dělením a růstem stávajících buněk. Tato síť vláken umožňuje houbám extrahovat živiny z okolního prostředí a komunikovat s dalšími organismy, což z něj činí klíčovou součást ekosystémů a dalších ekologických procesů.


Mycelium může dosahovat extrémně dlouhých útvarů, v závislosti na druhu houby a životním prostředí, ve kterém se nachází. Jak jsme si již řekli, jedná se o tenké vlákna, která vytvářejí podzemní síť. Mycelium některých hub může být pouze několik centimetrů dlouhé, zatímco u jiných druhů může sahat na desítky až stovky metrů.


Existují příklady velmi rozsáhlých sítí mycelia, které se nacházejí v rozlehlých lesních systémech. Jedním z nejznámějších příkladů je mycelium druhu Armillaria ostoyae, známého také jako "Honey Fungus," které bylo identifikováno jako největší organizmus žijící na světě. Toto mycelium pokrývá oblast o rozloze několika tisíc metrů čtverečních v Oregonu, USA.


Mycelium se může šířit tak dlouho, dokud má dostatek živin a vlhkosti. Je to klíčový faktor pro jeho délku. Každé vlákno mycelia může být považováno za jednotlivý "organismus," a tak může být vytvořena rozsáhlá síť, která propojuje mnoho jednotlivých hub a rostlin v daném prostoru.


Funkce mycelia


Rozklad organického materiálu: Jednou z hlavních funkcí mycelia je rozklad mrtvých rostlin, stromů a jiného organického materiálu. To pomáhá recyklovat živiny a uvolňovat je zpět do ekosystému, což je zásadní pro udržení zdravých lesních systémů a půd.


Klíčová role v ekosystémech: Mycelium hraje klíčovou roli v lesních ekosystémech. Slouží jako symbiotická síť, která umožňuje rostlinám sdílet živiny, vodu a v neposlední řadě také informace. Právě umožnění komunikace a interakce mezi různými druhy hub a organismy v půdě podporuje zdraví lesů, rostlin a zvyšuje celkovou biodiverzitu.


Mykoremediace: Mycelium má schopnost absorbovat a neutralizovat toxické látky a kontaminanty v půdě. Tato vlastnost má obrovský potenciál pro čištění znečištěných míst a brownfieldů.


Bioluminiscence: Některé druhy mycelia, například u druhu Omphalotus nidiformis, jsou bioluminiscenční. To znamená, že mohou svítit v tme, což je fascinující ukázka, jak jsou houby a mycelium různorodé.


„Jedním z nejznámějších příkladů je mycelium druhu Armillaria ostoyae, známého také jako "Honey Fungus," které bylo identifikováno jako největší organizmus žijící na světě“

Mycelium a člověk


Doposud jsme si vykládali o vlivu mycelia v přírodě, ale jaký vztah představuje mycelium s lidstvem? Nyní si ukážeme pár příkladů, jaké využití našli lidé právě s podhoubím: Biodegradovatelné materiály: Mycelium se používá k výrobě biodegradovatelných obalů, stavebních materiálů a dalších produktů, což snižuje environmentální zátěž. Např. jedna společnost v Holandsku začala z mycelia vyrábět rakve, které se pomalu dekompostují do půdy s příslušnou schránkou uvnitř rakve. V poslední době jde do módy i "falešná kůže" vyrobená právě z mycelia.


Náhrada plastů: Materiály vyrobené z mycelia mohou také nahradit tradiční plasty, což přispívá k ochraně životního prostředí. Jejich výroba je zatím finančně nákladná, ale existuje již spousty společností, které se touhle problematikou zabývají.


Potravinářství: Mycelium se používá k výrobě různých houbových produktů, včetně houbového masa, houbových náhražek mléčných výrobků a dalších alternativ tradičním potravinám. Produkty z hub mají bohaté nutriční hodnoty a nabízejí tak zdravé alternativy různé škály potravin.


Tradiční i moderní medicína: Některé druhy hub jsou používány v různých kulturách a mají prokazatelné léčebné vlastnosti. Například houby jako reishi, lví hříva nebo shiitake jsou používány v tradiční čínské medicíně např. pro podporu imunitního systému, trávícího traktu a paměti. Mycelium a houby jsou předmětem výzkumu pro možné léčby různých onemocnění, včetně cukrovky.


Mycelium je tak stále více vnímáno jako ekologicky udržitelný a inovativní zdroj pro řešení mnoha současných výzev spojených s životním prostředím, průmyslem a potravinářstvím. Jeho pozitivní vliv na lidský život roste s tím, jak jsou objevovány nové možnosti jeho využití.


Mycelium a budoucnost

Mycelium nám ukazuje, že příroda má pro nás stále neprobádané zdroje a inspiraci. Jeho potenciál pro ekologicky udržitelné produkty a zlepšení našeho životního prostředí je ohromující.


Mycelium se stává klíčovým hráčem v našem úsilí o udržitelnost a snižování ekologického otisku. Tento tajemný svět mycelia nás stále nepřestává překvapovat a inspiruje nás dál o snahu zapojení mycelia čím dál tím víc do našeho všedního života. Je na čase si jej začít všímat a využít jeho potenciálu pro budoucnost naší planety.


Comentarios


bottom of page